خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

یادداشت ها

به دنیای درون سری بزنید… (معرفی کتاب راه هنرمند)

معرفی کتاب کتاب راه هنرمند خودآموزی جامع برای بازیابی «قدرت خلاقیت» شماست. این ادعایی است که نویسنده این کتاب دارد. کتاب راه هنرمند نوشته جولیا کامرون، نویسنده، فیلم ساز و […]

به دنیای درون سری بزنید… (معرفی کتاب راه هنرمند) Read More »

آیا رفتار کودک شبیه پدر و مادرش می شود؟

پرسش از استاد معماریانی: سلام استاد. ما همیشه از مشاوران خانواده شنیده ایم که پدر و مادرها هر گونه رفتار کنند کودک آنها هم در آینده همانگونه خواهد شد؛ اما

آیا رفتار کودک شبیه پدر و مادرش می شود؟ Read More »

چرا برای تربیت فرزند به خودآگاهی نیاز دارید؟

رسـیدن بــه خودآگاهـی چــه تاثیـری در تربیـت فرزندانمـان دارد؟ اصلی تریـن چالــش والدیـن بــا فرزندان در بخش «ارتبـاط» اسـت. کـه در واقـع ارتبـاط با نسـل هاسـت. اگـر خودآگاهـی شــکل بگیــرد

چرا برای تربیت فرزند به خودآگاهی نیاز دارید؟ Read More »

نقش خودآگاهی در شکل گیری عزت نفس فرزندتان

قدم اول در بحث تربیت فرزند چیست؟ خودآگاهـی یک امر بسیار مهــم اســت، به این معنا که ما باید کمــک کنیــم آدم هــا بــه خودشــان برسـند نــه بــه خـدا و

نقش خودآگاهی در شکل گیری عزت نفس فرزندتان Read More »

نوروز و خانه تکانی سرمایه های درون شما

خانه تکانی آخر سال حتما شما هم این اتفاق را تجربه کرده اید! در خانــه تکانــی آخــر سـال اغلـب اوقـات انبـاری خانـه یـا محـل کار را بیـرون ریختـه و مرتـب

نوروز و خانه تکانی سرمایه های درون شما Read More »

اسکرول به بالا