خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

جلوی هرز رفتن سرمایه هایتان را بگیرید

هرز سرمایه به چه معناست؟

هرز سرمایه یعنی به باتلاق رسیدن استعدادها و سرمایه های ارزشمند شما! یعنی شما در آن مکان و زمانی که باید از عقل و آرمان و احساس تان به خوبی استفاده کنید، آنها را به کار نگیرید. دلیل آن هم می تواند هر چیزی اعم از ترس، لغزش، برداشت های اشتباه و … باشد.

راهکار چیست؟

آن چیزی که می تواند کمک کند جلوی هرز رفتن این سرمایه های ارزشمند را بگیرید، خودآگاهی است. شما باید نسبت به استعدادها و نقاط ضعف و قوت خودتان آگاهی داشته باشید تا بتوانید در فرصت مناسب هر کدام از آنها را به بهترین شیوه خرج کنید.

البته کسی که خودآگاهی دارد، این سرمایه ها را صرفا برای سود فردی خودش خرج نمی کند. کسی که خودآگاه است رحمتش را برای دیگران نیز وسعت می دهد. چراکه انسان ها نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئول هستند و کوچکترین نگاه، رفتار، حرکت، سکون، فریاد و سکوت ما تاثیر دارد.

در تاریکی به دنبال گنج نباش!

مثل مردی نباشیم که در تاریکی به دنبال اسکناسی بود و کاغذی را آتش زد تا اسکناس را پیدا کند؛ غافل از اینکه آن کاغذ که آتش گرفته اسکناسی است که ده برابر بیشتر از پول پیدا شده ارزش داشته است!

با آنچه داریم زندگی کنیم. سرمایه های اصلی خودمان را خوب بشناسیم و درک کنیم. کسی که خودش را نتواند خوب بشناسد، خسارت خورده است. حال این فهم کی محقق می شود؟

آن زمان که این استعدادها و ظرفیت های درونی خودمان را ثروت بدانیم و کارکردشان را بفهمیم. در غیر اینصورت آنها را از دست خواهیم داد و به جای آن، چیزهای بی ارزشی را به دست خواهیم آورد.

یک قدم بردارید

در پایان این نوشته شما می توانید تصمیم بگیرید تا همین الان یک قدم کوچک به سمت این آگاهی بردارید. در این لحظه چند استعداد و ظرفیت درونی خودتان را می توانید به خاطر بیاورید که تاکنون آن طور که باید از آن استفاده نکردید؟ دقایقی فکر کنید و چند مورد را به خاطر بیاورید.

همچنین می توانید یک مورد از این استعدادها را زیر این نوشته کامنت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا