خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

peyman_2557

پنج سبک فکری مورد نیاز جوان انقلابی

مدیریت تفکر اگر جوانان انقلابی ما بخواهند وارد بحث مدیریت تفکر بشوند حداقل باید این پنج سبک فکری را بیاموزند و به کار بگیرند: تفکر خلاق تفکر نقاد تفکر منطقی […]

پنج سبک فکری مورد نیاز جوان انقلابی Read More »

چه عاملی باعث می شود تصمیمات جدی تری بگیریم؟

تصمیم چیست؟ جدی نبودن در عمل به تصمیماتی که می گیریم یکی از مشکلات رایج میان تمام مردم دنیاست. اما همه گیر بودن این مشکل دلیل بر راه حل نداشتن

چه عاملی باعث می شود تصمیمات جدی تری بگیریم؟ Read More »

اسکرول به بالا