مجموعه فرهنگی تربیتی کتاب پردازان

رشد همه جانبه انسان با نگاه دینی

تفکر|تربیت|تشکیلات

رویداد ها

مدیریت تغییر
رویدادها
admin

دوره ششم مدیریت تغییر

❓چگونه می‌توانیم وضع موجود زندگیمان را تغییر بدهیم؟
❓از کجا باید شروع کنیم؟
👤با حضور استاد معماریانی
👤با حضور دکتر انصاری زاده
🕗مدت دوره: یک ماهه
✅ویدئو های آموزشی
✅وبینار های پرسش و پاسخ
✅پشتیبانی جمعی در گروه
✅ عضویت در گروه اختصاصی
✅ارائه کاربرگ تمرین

مطالعه بیشتر
پرورش تفکر(خلاق)
رویدادها
admin

پرورش اندیشه ورزی و تفکر

در این ویدئو ها استاد جلیل معماریانی به موضوع اندیشه ورزی و تربیت دینی فرزندان می پردازد. این بخشی از برنامه زنده «تا آسمان» روزهای شنبه شبکه خراسان رضوی است که هر روز از ساعت 11:45 تا 13:00 با موضوعات اعتقادی، اخلاقی، خانواده و احکام پخش می شود

مطالعه بیشتر

طرح های ما

نصر

طرح نصر در جهت ارتقا فرهنگ رشد، تفکر، خدمت و همکاری.. در جامعه بوسیله تعامل با نخبگان و دغدغه مندان این عرصه تلاش دارد بستری را فراهم کند تا بتوان خلاهای موجود را شناخت و در مسیر بهبود و پر‌کردن این خلاها بر آمد.
در این طرح با کمک اساتید و فعالین فرهنگی پویش هایی ایجاد خواهد شد.پویش اقتصاد مقاومتی زیارت، خانواده…
بدون شک امروزه یکی از مهمترین نیاز ها نیاز به همکاری و شبکه سازی بین افراد و مجموعه های هم هدف هم راستاست.ما در این طرح بدنبال یافتن راه ها و اهداف مشترک با نخبگان و دیگر مجموعه ها هستیم

کوثر یعنی کثیرالخیر بودن به این معنا که بتوان از کمترین امکانات بیشترین بهرهوری رو انجام داد.
با توکل به خدا با شکلگیری این مجموعه و این طرح با تمام توان سعی کردهام با توکل به خدا و بدون
امکانات خاصی به این ثمره اصلی کوثر جامعه عمل بپوشانیم و باور کنیم کثیر الخیر بودن خیلی مهمتر
است از کثیر النعمه بودن و بههمین دلیل نام این طرح رو کوثر گذاشتیم تا بچه هایمان به استفاده زیاد از
یک نعمت و فرصت را بیاموزند.
((کوثر یعنی بهره وری زیاد از نعمتها و فرصتها ))

طرح قدر یک طرح توانمندسازی بر مبنای تغییر نگرش‌ها و تقویت مهارت‌ها با رویکرد تشکیلاتی و انجام پروژه‌های جمعی می‌باشد.
مخاطب هدف این طرح ، دغدغه مندان حوزه فرهنگ و تربیت می‌باشند

اخبار

مقالات

دوام مجاهد
مناسب
admin

سالروز شهادت امام حسن علیه السلام

خلاصه کتاب درکلام رهبر:
🔹 شروع تشکیلات پنهان شیعه از زمان امام حسن علیه السلام
✅ شالوده «حزب سیاسی شیعه» یعنی آن حزبی که فعالیت سیاسی می‌کرد و با قدرت‌های زمان در می‌افتاد به منظور به حکومت رسانیدن اهل بیت از زمان امام حسن به پا گذاشته شد…

مطالعه بیشتر
غم بارترین روز عالم؛
مناسب
admin

غم بارترین روز عالم؛ پایان رسالت و تضییع امامت

عظمت این مصیبت را باید در ناله و فغان علی(ع) این کوه صبر و استقامت و این دریای حلم و وسعت، جستجو کرد آنگاه که خطاب به رسول الله فرمود: اگر نه این بود که ما را امر به صبر نمودی و از جزع و ناله منع کردی، سیل اشک راه می انداختیم؛ چرا که رنج فراق تو پایانی ندارد و حزن و غصّه از دست دادن تو همیشه در دلها ماندگارست

مطالعه بیشتر
فلسفیان اربعین
مناسب
admin

اربعین ربیع القلوب و بهار دلها

و میقات و میعادگاه توده ها با حسین در کربلا است. در میقات حاجیان احرام می بندند و بر خود «نفسانیت» و «منیّت» و «خودخواهی» و «خودپرستی» و «خود بینی» را حرام می کنند

مطالعه بیشتر

دوره های کوتاه مدت

قلم سبز

قلم سبز-نویسندگی خلاق

تعداد جلسات : ۸ جلسه

شروع دوره: از پنجشنبه 10 تیرماه 1400

روزها و ساعات : روزهای فرد ساعت 10 صبح

شیوه برگزاری : مجازی بصورت ۳جلسه آنلاین و ۵ جلسه آفلاین

بستر برگزاری: جلسات آموزشی در پیام رسان ایتا ، جلسات ارسال و نقد تمرین در گروه واتساپ

ثبت نام

محصولات

مدیریت فرهنگی

دوره بایسته های مدیریت فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم

دوره بایسته های مدیریت فرهنگی

این دوره9 ساعته، در ده بخش، به بررسی عوامل موثر و پایه ای مدیریت فرهنگی از منظر نگرشی و مهارتی پرداخته است.

امید است فراگیری این مطالب توسط حوزه های فعال فرهنگی چون پایگاه های بسیج، قدم جهادی و موثری باشد در راستای عمل به توصیه مقام معظم رهبری و اثرگذاری هر چه بیشتر فعالیت حوزه های فرهنگی در دل جامعه ایران اسلامی

ثبت نام

درباره ما

یادداشت شفاهی استاد جلیل معماریانی پيرامون زمینه های شکل گیری و راهبردهای اساسی کتاب پردازان

مجموعـه کتاب پـردازان در دورانـی جرقه هـای شـکل گیریش خـورد کـه بنـده حـدود ده سـال، حضـور و تنفـس در یک فضای بسـیار روح انگیز، جان بخـش و ملکوتـی بـه نـام دوران دفـاع مقـدس و اوایـل انقـلاب را تجربـه کـرده بـودم و آن دوره همزمان بـا شکل گیری شـخصیت مـن در مسـجد الجواد بـود. دورانـی کـه من بـدون اغـراق عرض می کنم زبـان توانایی توصیـف آن را نـدارد و نمی شـود برایـش عنوانـی گذاشـت. بایـد فکـری می شـد، جنـگ تمـام شـده بـود، عـده ای شـهید شـده بودنـد، عـده ای مانـده بودنـد و بایـد پیـام ایـن دوران را منتقـل می کردنـد.

خلاصه کـردن ایـن پیام در عمران و آبادی ظاهری جامعه، ظلم بزرگی بـود کـه خواسـته و ناخواسـته گریبان گیـر ایـن نسـل شـد. ولـی در آن دوران عـده ای بودنـد کـه فکـر می کردنـد بایـد کارهـای ریشـه ای تربیتـی کـرد. آن هـا معتقـد بودنـد کـه بایـد بـرای آینـده انقـلاب و نظـام و جهـان کادر تربیت کرد. چون ما منتظر امام زمان (عج) هسـتیم و روح انتظـار بـا آمادگـی گـره خورده اسـت.

این ها حرف هایی بـود کـه هجوم مـی آورد و این هجوم ها منشا شکل گیری حرکتی در سال 70 شد. طبیعتا باید به دنبال یک محور و نقطه آغاز می بودیم که مطالعه، فرهنگ مطالعه و تندخوانی را موضوع قرار دادیم. تصمیـم گرفتیـم کاری را آغـاز کنیـم کـه بسـیار سـخت بود، طرفـدار نداشـت، تعریـف نداشت، جایگاه و حامی نداشـت. بـا عنـوان آموزشـگاه مهـارت هـای مطالعـه خراسـان در ذیـل موسسـه آموزشـی امام حسـین (ع) کار را شـروع کردیم. موضوع این بود که عده ای چگونـه مطالعـه کـردن، چگونـه فکـر کـردن و چگونـه رشـد کـردن را آمـوزش ببیننـد. خب طبیعتا باید تولید محتوا می کردیم. مجموعـه کتاب هـای علامـه جعفـری، اسـتاد صفایـی، شـهید چمـران، شـهید مطهـری، حضـرت امـام؛ بعـلاوه حضـور در مجامـع مختلـف و شـاگردی کـردن نـزد اسـاتید مختلـف، پشـتوانه های فکـری حرکـت مـا شـد.

 

بهترین موضوع این ماه مقالات ما که برای شما مفید بود چیست؟
نام و نام خانوادگی
شماره همراه
ایمیل
عمو کتابی
عمو کتابی
مدیر بان
مدیربان
بوکزیستو
شمیم علم
مهد سلام
مهد سلام

ارسال پیام

بازخوردها و نظرات و نکات ارزشمند شما عزیزان همواره بهترین راهنمای ما در این مسیر پرفراز و نشیب بوده و هست. مشتاق خواندن پیام های شما هستیم

شماره تلفن ما

09210764023

اسکرول به بالا