مجموعه فرهنگی تربیتی کتاب پردازان

رشد همه جانبه انسان با نگاه دینی

تفکر|تربیت|تشکیلات

رویداد ها

رویدادها
peyman_2557

رویداد بزرگ کتابخوانی1400📚

✅بیاید لذت کتابخواندن تان را با بقیه هم به اشتراک بذارید.😍✅اگر دنبال یک فرصتی هستید که کتاب رو پر رنگ تر و پویا تر از قبل وارد زندگیتون کنید و

مطالعه بیشتر
مدیریت تغییر
رویدادها
admin

دوره ششم مدیریت تغییر

❓چگونه می‌توانیم وضع موجود زندگیمان را تغییر بدهیم؟
❓از کجا باید شروع کنیم؟
👤با حضور استاد معماریانی
👤با حضور دکتر انصاری زاده
🕗مدت دوره: یک ماهه
✅ویدئو های آموزشی
✅وبینار های پرسش و پاسخ
✅پشتیبانی جمعی در گروه
✅ عضویت در گروه اختصاصی
✅ارائه کاربرگ تمرین

مطالعه بیشتر

طرح های ما

نصر

طرح نصر در جهت ارتقا فرهنگ رشد، تفکر، خدمت و همکاری.. در جامعه بوسیله تعامل با نخبگان و دغدغه مندان این عرصه تلاش دارد بستری را فراهم کند تا بتوان خلاهای موجود را شناخت و در مسیر بهبود و پر‌کردن این خلاها بر آمد.
در این طرح با کمک اساتید و فعالین فرهنگی پویش هایی ایجاد خواهد شد.پویش اقتصاد مقاومتی زیارت، خانواده…
بدون شک امروزه یکی از مهمترین نیاز ها نیاز به همکاری و شبکه سازی بین افراد و مجموعه های هم هدف هم راستاست.ما در این طرح بدنبال یافتن راه ها و اهداف مشترک با نخبگان و دیگر مجموعه ها هستیم

کوثر یعنی کثیرالخیر بودن به این معنا که بتوان از کمترین امکانات بیشترین بهرهوری رو انجام داد.
با توکل به خدا با شکلگیری این مجموعه و این طرح با تمام توان سعی کردهام با توکل به خدا و بدون
امکانات خاصی به این ثمره اصلی کوثر جامعه عمل بپوشانیم و باور کنیم کثیر الخیر بودن خیلی مهمتر
است از کثیر النعمه بودن و بههمین دلیل نام این طرح رو کوثر گذاشتیم تا بچه هایمان به استفاده زیاد از
یک نعمت و فرصت را بیاموزند.
((کوثر یعنی بهره وری زیاد از نعمتها و فرصتها ))

طرح قدر یک طرح توانمندسازی بر مبنای تغییر نگرش‌ها و تقویت مهارت‌ها با رویکرد تشکیلاتی و انجام پروژه‌های جمعی می‌باشد.
مخاطب هدف این طرح ، دغدغه مندان حوزه فرهنگ و تربیت می‌باشند

اخبار

مقالات

یادداشت ها
peyman_2557

اینجا ایران است!

احتمالا شما هم تا امروز بارها در فضای مجازی با مطالبی با عنوان «اینجا ایران است» رو به رو شده اید که قصد داشته اند نکته ای منفی را در

مطالعه بیشتر

دوره های کوتاه مدت

قلم سبز

قلم سبز-نویسندگی خلاق

تعداد جلسات : ۸ جلسه

شروع دوره: از پنجشنبه 10 تیرماه 1400

روزها و ساعات : روزهای فرد ساعت 10 صبح

شیوه برگزاری : مجازی بصورت ۳جلسه آنلاین و ۵ جلسه آفلاین

بستر برگزاری: جلسات آموزشی در پیام رسان ایتا ، جلسات ارسال و نقد تمرین در گروه واتساپ

ثبت نام
قلم سبز

قلم سبز-داستان نویسی

تعداد جلسات : ۵ جلسه

شروع دوره: 5 مرداد 1400

شیوه برگزاری : مجازی بصورت ۱ جلسه آنلاین و ۴ جلسه آفلاین .

بستربرگزاری دوره: جلسات آموزشی در پیام رسان ایتا ، جلسات ارسال و نقد تمرین در گروه واتساپ .

مخاطب دوره : خواهران –  نوجوانان پایه هشتم تا دوازدهم

پیش نیاز شرکت در دوره : گذراندن دوره نویسندگی خلاق

ثبت نام
قلم سبز

قلم سبز-انشاءنویسی

تعداد جلسات : ۳ جلسه

شروع دوره: شهریور ماه

روزها و ساعات : ۳۰ مرداد ماه ، ۱ و ۳ شهریور ماه .

ساعت ۱۰ صبح .

شیوه برگزاری : برای دانش آموزان دبیرستان رضوان و گروه های فرهنگی تربیتی کوثر بصورت حضوری در محل دبیرستان رضوان .

و سایر متقاضیان محترم بصورت مجازی و آفلاین .

مکان : جلسات آموزشی مجازی در پیام رسان ایتا ، جلسات ارسال و نقد تمرین در گروه واتساپ .

ثبت نام

محصولات

مدیریت فرهنگی

دوره بایسته های مدیریت فرهنگی

بسم الله الرحمن الرحیم

دوره بایسته های مدیریت فرهنگی

این دوره9 ساعته، در ده بخش، به بررسی عوامل موثر و پایه ای مدیریت فرهنگی از منظر نگرشی و مهارتی پرداخته است.

امید است فراگیری این مطالب توسط حوزه های فعال فرهنگی چون پایگاه های بسیج، قدم جهادی و موثری باشد در راستای عمل به توصیه مقام معظم رهبری و اثرگذاری هر چه بیشتر فعالیت حوزه های فرهنگی در دل جامعه ایران اسلامی

ثبت نام
لوگو

دوره امانت داری در محیط کار

بسم الله الرحمن الرحیم

دوره امانت داری در محیط کار

در دوره «امانت داری» نخست به این مباحث پرداخته می شود که چه چیزهایی امانت های ما هستند، ارتباط امانت با مسئولیت چیست و چگونه امانت داری می تواند باعث افزایش بهره وری ما شود.

در ادامه با یک نگاه سیستمی به نظام مندی هستی، به بررسی نقش امانت داری در ارتباط با خود و خدا می پردازیم. در اینجا اهمیت خودآگاهی در شناخت امانت ها مطرح می شود و تعریف امانت داری در حق خداوند تبیین می گردد.

در پایان، به بررسی نقش امانت داری در ارتباط با جهان هستی و پدیده هایش پرداخته شده است. اهمیت امانت داری در محل کار بررسی شده و به ویژگی افرادی که مسئولیت ها و امانت های الهی بزرگ را بر دوش می گیرند صحبت شده است.

ثبت نام
تفکر نقاد

دوره تفکر نقاد

 

بسم الله الرحمن الرحیم

دوره تفکر نقاد

تفکر نقاد برای شما چه کاربردهایی دارد؟

موانع رسیدن به تفکر نقاد چیست؟

چطور به تفکر نقاد برسیم؟

تفکر نقاد چطور به اتخاذ تصمیمات درست کمک می کند؟

تفکر نقاد چه مراحلی دارد؟

در این دوره آموزشی 4 ساعته ابتدا به شبکه مسائل تفکر، اجزای تفکر و نقش تدبر اشاره می شود، در ادامه به توضیح کاربردها، موانع و روش های رسیدن به تفکر نقاد و مجموعه مطالب دیگر مرتبط با آن پرداخته می شود.

ثبت نام

درباره ما

یادداشت شفاهی استاد جلیل معماریانی پيرامون زمینه های شکل گیری و راهبردهای اساسی کتاب پردازان

مجموعـه کتاب پـردازان در دورانـی جرقه هـای شـکل گیریش خـورد کـه بنـده حـدود ده سـال، حضـور و تنفـس در یک فضای بسـیار روح انگیز، جان بخـش و ملکوتـی بـه نـام دوران دفـاع مقـدس و اوایـل انقـلاب را تجربـه کـرده بـودم و آن دوره همزمان بـا شکل گیری شـخصیت مـن در مسـجد الجواد بـود. دورانـی کـه من بـدون اغـراق عرض می کنم زبـان توانایی توصیـف آن را نـدارد و نمی شـود برایـش عنوانـی گذاشـت. بایـد فکـری می شـد، جنـگ تمـام شـده بـود، عـده ای شـهید شـده بودنـد، عـده ای مانـده بودنـد و بایـد پیـام ایـن دوران را منتقـل می کردنـد.

خلاصه کـردن ایـن پیام در عمران و آبادی ظاهری جامعه، ظلم بزرگی بـود کـه خواسـته و ناخواسـته گریبان گیـر ایـن نسـل شـد. ولـی در آن دوران عـده ای بودنـد کـه فکـر می کردنـد بایـد کارهـای ریشـه ای تربیتـی کـرد. آن هـا معتقـد بودنـد کـه بایـد بـرای آینـده انقـلاب و نظـام و جهـان کادر تربیت کرد. چون ما منتظر امام زمان (عج) هسـتیم و روح انتظـار بـا آمادگـی گـره خورده اسـت.

این ها حرف هایی بـود کـه هجوم مـی آورد و این هجوم ها منشا شکل گیری حرکتی در سال 70 شد. طبیعتا باید به دنبال یک محور و نقطه آغاز می بودیم که مطالعه، فرهنگ مطالعه و تندخوانی را موضوع قرار دادیم. تصمیـم گرفتیـم کاری را آغـاز کنیـم کـه بسـیار سـخت بود، طرفـدار نداشـت، تعریـف نداشت، جایگاه و حامی نداشـت. بـا عنـوان آموزشـگاه مهـارت هـای مطالعـه خراسـان در ذیـل موسسـه آموزشـی امام حسـین (ع) کار را شـروع کردیم. موضوع این بود که عده ای چگونـه مطالعـه کـردن، چگونـه فکـر کـردن و چگونـه رشـد کـردن را آمـوزش ببیننـد. خب طبیعتا باید تولید محتوا می کردیم. مجموعـه کتاب هـای علامـه جعفـری، اسـتاد صفایـی، شـهید چمـران، شـهید مطهـری، حضـرت امـام؛ بعـلاوه حضـور در مجامـع مختلـف و شـاگردی کـردن نـزد اسـاتید مختلـف، پشـتوانه های فکـری حرکـت مـا شـد.

 

بهترین موضوع این ماه مقالات ما که برای شما مفید بود چیست؟

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

ایمیل

عمو کتابی
عمو کتابی
مدیر بان
مدیربان
بوکزیستو
شمیم علم
مهد سلام
مهد سلام

ارسال پیام

بازخوردها و نظرات و نکات ارزشمند شما عزیزان همواره بهترین راهنمای ما در این مسیر پرفراز و نشیب بوده و هست. مشتاق خواندن پیام های شما هستیم

شماره تلفن ما

09159160121

اسکرول به بالا