خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

کتاب پردازان

چرا برای تربیت فرزند به خودآگاهی نیاز دارید؟

رسـیدن بــه خودآگاهـی چــه تاثیـری در تربیـت فرزندانمـان دارد؟ اصلی تریـن چالــش والدیـن بــا فرزندان در بخش «ارتبـاط» اسـت. کـه در واقـع ارتبـاط با نسـل هاسـت. اگـر خودآگاهـی شــکل بگیــرد […]

چرا برای تربیت فرزند به خودآگاهی نیاز دارید؟ Read More »

نقش خودآگاهی در شکل گیری عزت نفس فرزندتان

قدم اول در بحث تربیت فرزند چیست؟ خودآگاهـی یک امر بسیار مهــم اســت، به این معنا که ما باید کمــک کنیــم آدم هــا بــه خودشــان برسـند نــه بــه خـدا و

نقش خودآگاهی در شکل گیری عزت نفس فرزندتان Read More »

نوروز و خانه تکانی سرمایه های درون شما

خانه تکانی آخر سال حتما شما هم این اتفاق را تجربه کرده اید! در خانــه تکانــی آخــر سـال اغلـب اوقـات انبـاری خانـه یـا محـل کار را بیـرون ریختـه و مرتـب

نوروز و خانه تکانی سرمایه های درون شما Read More »

دوام مجاهد

سالروز شهادت امام حسن علیه السلام

خلاصه کتاب درکلام رهبر:
🔹 شروع تشکیلات پنهان شیعه از زمان امام حسن علیه السلام
✅ شالوده «حزب سیاسی شیعه» یعنی آن حزبی که فعالیت سیاسی می‌کرد و با قدرت‌های زمان در می‌افتاد به منظور به حکومت رسانیدن اهل بیت از زمان امام حسن به پا گذاشته شد…

سالروز شهادت امام حسن علیه السلام Read More »

غم بارترین روز عالم؛

غم بارترین روز عالم؛ پایان رسالت و تضییع امامت

عظمت این مصیبت را باید در ناله و فغان علی(ع) این کوه صبر و استقامت و این دریای حلم و وسعت، جستجو کرد آنگاه که خطاب به رسول الله فرمود: اگر نه این بود که ما را امر به صبر نمودی و از جزع و ناله منع کردی، سیل اشک راه می انداختیم؛ چرا که رنج فراق تو پایانی ندارد و حزن و غصّه از دست دادن تو همیشه در دلها ماندگارست

غم بارترین روز عالم؛ پایان رسالت و تضییع امامت Read More »

مدیریت تغییر

دوره ششم مدیریت تغییر

❓چگونه می‌توانیم وضع موجود زندگیمان را تغییر بدهیم؟
❓از کجا باید شروع کنیم؟
👤با حضور استاد معماریانی
👤با حضور دکتر انصاری زاده
🕗مدت دوره: یک ماهه
✅ویدئو های آموزشی
✅وبینار های پرسش و پاسخ
✅پشتیبانی جمعی در گروه
✅ عضویت در گروه اختصاصی
✅ارائه کاربرگ تمرین

دوره ششم مدیریت تغییر Read More »

اسکرول به بالا