خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

ریشه به عقب انداختن کارهایتان چیست؟

نمیدانم چرا کارهای مهم خودم را انجام نمی دهم!

خیلی از کارها در زندگی من هستند که میدانم انجام دادن آنها ضروری است اما نمیدانم چرا آنها را انجام نمی دهم؛ نمیدانم مشکل از کجاست. آیا مدیریت زمان من مشکل دارد یا اینکه با ضعف در اراده ام رو به رو هستم؟!

مشکلی که در اینجا بیان شد می تواند مشکل شما هم باشد؛ چرا که تقریبا همه افراد با این مشکل مواجه هستند. اما آیا میدانید علت آن چیست؟ در این نوشتار به این پرسش پاسخ میدهیم.

چسبیدن آدامس به شلوار

تصور کنید خارج از منزل هستید و متوجه می شوید که جسمی کثیف مثل یک تکه آدامس به چادر یا شلوار شما چسبیده است. آیا ابتدا علت این اتفاق را ریشه یابی می کنید؟ یا علت آن را تحلیل می کنید که از کجا و برای چه چسبیده؟

و یا اینکه به سرعت کار خود را تعطیل می کنید و در صدد تمیز کردن و از بین بردن لکه ی آن اقدام می کنید؟

احتمالا شما گزینه آخر را انتخاب می کنید و فورا در صدد رفع لکه بر می آیید. دقت کنید که شما هرگز در انجام این کار تعلل نمی کنید. به نظر خودتان تفاوت «پاک کردن آدامس چسبیده به شلوار» با سایر امور مهم روزمره تان چیست که آنها را پشت گوش می اندازید؟

درک ضرورت

پس نتیجه می گیریم که ما قطعا و ذاتا این ناپاکی را درک می کنیم و برای ما مهم است و نسبت به آن شهود کافی داریم. مطمئن هستیم که بودن آن ما را اذیت می کند و نمی توانیم وجود آن را تحمل کنیم. پس این به معنای درک ضرورت هاست.

اگر مداوم کارها را با تاخیر انجام می دهیم و در رفتارهای خود به این درک نرسیده ایم، باید احساس «اضطرار» را اینگونه در خود به وجود بیاوریم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا