خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

اخبار

اعتکاف مجازی کوثر

اعتکاف علمی مجازی کوثر

در این طرح بچه ها یک ربع قبل از شروع مطالعه در پلتفرم قرار جمع میشوند و همدیگر را خبر میکنند تا همه حاضر شوند
بعد از هر یک ساعت درس زنگ تفریح دارند و در نرم افزار قرار حضور پیدا میکنند و کار هایی مثل بازي،گفت و گو، اواز ، مسابقه را انجام میدهند

اعتکاف علمی مجازی کوثر Read More »

گعده 1 خرداد،چقدر در زندگی ما تفکر جاریست؟!

چرا بیشتر مردم اهل تفکر نیستند؟
آیا استعمار فکری باعث برچیده شدن تفکر از زندگی مردم شده است؟
رمز موفقیت متفکرین بزرگ تاریخ که در قله قرارگرفتند چیست؟چگونه ما میتوانیم به آن قله ها برسیم؟اصلا آیا میتوانیم؟

گعده 1 خرداد،چقدر در زندگی ما تفکر جاریست؟! Read More »

اسکرول به بالا