خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

گعده 1 خرداد،چقدر در زندگی ما تفکر جاریست؟!

سلام علیکم دوستان
بحث های مطرح شده گعده امروز از دیدگاه من؛
چرا بیشتر مردم اهل تفکر نیستند؟
آیا استعمار فکری باعث برچیده شدن تفکر از زندگی مردم شده است؟
رمز موفقیت متفکرین بزرگ تاریخ که در قله قرارگرفتند چیست؟چگونه ما میتوانیم به آن قله ها برسیم؟اصلا آیا میتوانیم؟
خاصیت عنصر تمیز دادن در تفکر چیست؟ما وقتی میتونیم تمیز بدیم بعدش چی؟
در مردم عادی جامعه چقدر عنصر تمیز دادن جریان داره؟اگه جریان داره پس چرا انقدر به دنبال اشخاص و نماد ها به جای شاخص ها و اصول هستند؟
چگونه میتوانیم عناصر تفکر را وارد جریان زندگی و مسئله هامون کنیم؟
ناظر به نوشتن 100 تمرین ملموس در زندگیمون پیرامون عناصر تفکر.
آیا تصورات ذهنی را میتوانیم پیرامون مسئله ها و مشکلات و عبرت هامون در زندگی به جریان دربیاریم؟

اسکرول به بالا