خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم
اعتکاف مجازی کوثر

اعتکاف علمی مجازی کوثر

در این طرح بچه ها یک ربع قبل از شروع مطالعه در پلتفرم قرار جمع میشوند و همدیگر را خبر میکنند تا همه حاضر شوند

بعد از هر یک ساعت درس زنگ تفریح دارند و در نرم افزار قرار حضور پیدا میکنند و کار هایی مثل بازی،گفت و گو،آواز ، مسابقه را انجام میدهند

طرح اعتکاف علمی مجازی ان شاء الله

طبق مصوبه جلسه مجازی در نرم افزار قرار
مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ در پنجشنبه ۲۲:۵۵

طرح اعتکاف علمی مجازی
از یک خرداد از ساعت ۱۵:۴۵ تا ساعت ۲۰
با رای مستقیم اعضای کوثر ۷ و ۸
بدین شرح تنظیم و برنامه ریزی شد

همه اعضاء حاضر در جلسه تعهد به اجراء برنامه زیر دادند

۱۵:۴۵ تا ۱۶ آمدن به نرم‌افزار قرار با وضو
۱۶ تا ۱۷ مطالعه اول
زنگ تفریح مجازی ۱۵ دقیقه
۱۷:۱۵ تا ۱۸:۱۵ مطالعه دوم
زنگ تفریح مجازی ۱۵ دقیقه
۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ مطالعه سوم
زنگ تفریح مجازی ۱۵ دقیقه
۱۹:۴۵ تا اذان
وضو و صلات

من الله التوفیق

اسکرول به بالا