کوه قدر

اردوی صمیمانه کوهنوردی با اعضای طرح قدر با حضور استاد معماریانی

در این اردو بعد از قرائت زیارت عاشورا و صرف صبحانه ، اعضاء نحوه آشنایی خود با طرح قدر را توضیح دادند

این گفتگوها زمینه ساز انس و حرکت در تشکیلات است

در پایان استاد معماریانی درباره بارهای به زمین افتاده و ضرورت کار جمعی تاکید کردند

اسکرول به بالا