خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

گعهده صبحگاهی قدر 7

بسم الله الرحمن الرحیم
گعده صبحگاهی حرم ۰۰/۲/۱۷

گعدۀ خودجوش صبحگاهی جمعی از اعضای قدر۷
در این گعده ها اعضا دربارۀ مباحث طرح قدر و مسأله های زندۀ زندگی شان به بحث و گفتگو می‌پردازند.
الحمدلله برگزاری این گعده‌ها در حرم امام رضا علیه‌السلام صفا و صمیمیتی وصف ناشدنی بین دوستان ایجاد کرده و این پیوند محکم‌تر شده.

– هدف برام شفاف نشده؛ چه کنم؟
– جایگاه مشورت گرفتن در زندگی من چیست؟ تا چه حد بر اساس فهم دیگران عمل کنم؟
– هدفگذاری های بزرگی داریم اما در کوچکترین مسائل زندگی ضعف داریم!
و …

اسکرول به بالا