خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

قدر

مدیریت تغییر

دوره ششم مدیریت تغییر

❓چگونه می‌توانیم وضع موجود زندگیمان را تغییر بدهیم؟
❓از کجا باید شروع کنیم؟
👤با حضور استاد معماریانی
👤با حضور دکتر انصاری زاده
🕗مدت دوره: یک ماهه
✅ویدئو های آموزشی
✅وبینار های پرسش و پاسخ
✅پشتیبانی جمعی در گروه
✅ عضویت در گروه اختصاصی
✅ارائه کاربرگ تمرین

دوره ششم مدیریت تغییر Read More »

گعده 1 خرداد،چقدر در زندگی ما تفکر جاریست؟!

چرا بیشتر مردم اهل تفکر نیستند؟
آیا استعمار فکری باعث برچیده شدن تفکر از زندگی مردم شده است؟
رمز موفقیت متفکرین بزرگ تاریخ که در قله قرارگرفتند چیست؟چگونه ما میتوانیم به آن قله ها برسیم؟اصلا آیا میتوانیم؟

گعده 1 خرداد،چقدر در زندگی ما تفکر جاریست؟! Read More »

اسکرول به بالا