خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

تدبر مادۀ خام تفکراست

بازهم یک دقیقه فکر کنید؛ این بار، به مجموعه‌کارهایی که امسال انجام داده‌اید. راستی به خاطر دارید که چگونه باید فکر کنید؟ همان‌طورکه در هفته‌های گذشته بیان کردیم، برای فکرکردن باید سؤال‌کردن را بیاموزیم

تدبر مادۀ خام تفکراست Read More »

با سؤال، ذهن خود را آماده کنید

سلام. بازهم یک دقیقه فکر کنید. قرار بود دفترچه‌ای برای تمرین و ثبت مفاهیم و تجربه‌ها و مباحث مربوط به تفکر آماده کنید و اولین قدم را محکم بردارید: نوشتن تعدادی سؤال راجع‌به فکرکردن. اگر این کار را انجام نداده‌اید، همین‌الان انجام دهید. تعدادی سؤال طرح کنید. مثلاً تفکر چیست؟ چرا باید فکر کنیم؟ چگونه باید فکر کنیم و… .

با سؤال، ذهن خود را آماده کنید Read More »

رزرو وبینار تغییر – استاد معماریانی

سلامظرفیت وبینار مدیریت تغییر تکمیل شدبرای شرکت در وبینار با شماره 09338920121 تماس بگیرید تا درصورت افزایش ظرفیت لینک ورود به شما ارسال شود هنوز برای رزرو تردید دارم ،میخواهم

رزرو وبینار تغییر – استاد معماریانی Read More »

اسکرول به بالا