خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

با سؤال، ذهن خود را آماده کنید

سلام. بازهم یک دقیقه فکر کنید. قرار بود دفترچه‌ای برای تمرین و ثبت مفاهیم و تجربه‌ها و مباحث مربوط به تفکر آماده کنید و اولین قدم را محکم بردارید: نوشتن تعدادی سؤال راجع‌به فکرکردن. اگر این کار را انجام نداده‌اید، همین‌الان انجام دهید. تعدادی سؤال طرح کنید. مثلاً تفکر چیست؟ چرا باید فکر کنیم؟ چگونه باید فکر کنیم و… .

اولین گام در تفکر سؤال‌کردن است. توانایی طرح سؤال مهارتی مهم است و به‌طور کلی، جریان فکری هر انسانی با طرح سؤال آغاز می‌شود. برای افزایش تمرکز در مطالعه، قبل از مطالعه، سؤال طرح کنید. قبل از ورود به کلاس‌های درسی، برای افزایش آمادگی و جذب بیشتر مطالب، دربارۀ موضوعات آن جلسه، تعدادی سؤال طرح کنید. برای تغییر مسیر ذهن و کنترل بهتر آن، سؤال طرح کنید.

می‌خواهیم با چند تصمیم ساده، جریان فکرکردن را در مسیر زندگی خود تقویت کنیم. زندگی اگر با تفکر همراه باشد، ارزشمندتر می‌شود و برای این ارزشمندی باید با سؤال آشتی کنیم. چند ایستگاه مهم را برای نمونه انتخاب کنید. مثلاً وقتی از خواب بیدار می‌شوید، تعدادی سؤال طرح کنید و آن‌ها را یادداشت کنید: اکنون چه نعمت‌هایی دارم که باید برای آن خدا را شکر کنم؟ امروز، چه کارهای مهم‌تری باید انجام دهم؟ چگونه امروز زندگی کنم تا نسبت به دیروز، بهتر و مؤثرتر و زیباتر زندگی کرده باشم؟

سؤالاتی در راستای اهداف خود و سؤالاتی دربارۀ برنامه‌های امروز یادداشت کنید (حداقل پنج سؤال). قبل از صحبت‌کردن با دیگران، تعدادی سؤال طرح کنید: چگونه صحبت کنم؟ از چه واژه‌هایی استفاده کنم؟ چرا بگویم؟ با چه نیتی؟ چقدر؟ با چه لحنی؟ این سؤال‌ها به مدیریت تفکر ما کمک بسیاری می‌کنند. با سؤال، ذهن خود را برای جذب و تغییر و مدیریت و سازمان‌دهی و کنترل و به‌کارگیری و تفکر آماده کنید

اسکرول به بالا