خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

جلسه مجازی مدیریت زمان قدر 7 پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400

قرارهایمان در «قرار» برقرار است!
خداروشکر با وجود این پیام رسان ایرانی، راه ارتباطی ما با اعضای عزیز طرح قدر در نقاط مختلف کشور فراهم شده و جلسات هم‌اندیشی وانتقال تجربه پابرجاست.
همین جلسات کوچک و مجازی چقدر پربار هست و دل‌های ما رو به هم نزدیک کرده.

– سیستمی نگاه کردن به کارها، فوت مدیریت زمان است

– تمرین: علل عدم استمرار چیست؟!


توقع ها
محاسبات و گفتمان‌های درونی
و …

اسکرول به بالا