خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

حفاظت شده: تست رزرو مشاوره

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

اسکرول به بالا