خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم
نقطه شروع تغییر

برای ایجاد تغییر از کجا شروع کنم؟

مقدمه

همیشه وقتی صحبت از تغییر می شود این سوال به گوش میخورد: از کجا باید شروع کنم؟

به راستی هم این پرسش مهمی است؛ چرا که اگر پاسخی برای این پرسش نداشته باشید احتمالا شروع نمی کنید و یا اگر هم شروع کنید اما نقطه شروع شما، نقطه مناسبی نباشد احتمالا تغییر موفقی نخواهید داشت.

در این نوشتار یکی از نکات مهم برای شروع تغییر را به صورت مختصر شرح میدهیم.

بعد از شش ماه …

قبل از شروع و ایجاد هر تغییری، ابتدا مشخص کنید که دقیقا در چه حوزه هایی چه تغییراتی را با چه هدفی میخواهید ایجاد کنید؟

اگر هرکدام از این تغییرات را ایجاد نکنید، در زندگی شما بعد از شش ماه چه اتفاقی می افتد؟ اگر جواب شما این است که اتفاق خاصی نمی افتد، همان بهتر که این تغییر را ایجاد نکنید!

چرا که اقدامی که شما نسبت به انجام آن حس نیاز نداشته باشید را احتمالا هیچگاه به پایان نخواهید رساند. اگر  هم  آن تغییر را به پایان برسانید اما آن تغییر پاسخ هیچکدام از نیازهای شما نباشد احساس دلسردی خواهید کرد.

فهرست تمام تغییرات لازم برای شما

برای اینکه متوجه شوید دقیقا از تغییر در کدام حوزه باید شروع کنید این کار را انجام دهید:

فهرست کردن و شناسایی تمامی تغییرات لازم در زندگی و آثار عدم تغییر هر یک از آن ها به صورت مشخص به شما می‌گوید که شما باید تغییر را از کجا شروع کنید.

عاقبت تغییر شما چه خواهد بود؟

عاقبت اندیشی و آینده بینی در ایجاد یا عدم ایجاد یک تغییر، یعنی اینکه من ببینم اگر این تغییر را ایجاد بکنم تا یک سال دیگر چه مزایا و معایبی برای من دارد و از آن طرف، اگر این تغییر را ایجاد نکنم و همین وضع و رویه را ادامه بدهم، در یک 1سال آینده چه مزایا و معایبی دارد؟

خروجی این کار، به شما می گوید که چه تغییراتی در زندگی شما مهم تر و کلیدی تر است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا