خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

من و سرزمین عمرم

می خواهید چشم انداز خودتان را مشخص کنید؟

سلام. اینکه شما اکنون در این سایت هستید و نوشته هایی از جنس خوداگاهی را مطالعه می کنید نشان دهنده آن است که به احتمال زیاد با مبحث چشم انداز نویسی و اهمیت آن آشنایی دارید.

البته بسیاری از ما میدانیم که چشم انداز مبحث بسیاری مهمی است اما هنوز نمی توانیم به خوبی چشم انداز خودمان را مشخص کنیم.

جهت مشخص نمودن چشم انداز تمرین ها و راهکارهای متعددی وجود دارد. در این نوشتار نیز تمرین کوتاهی ارائه شده که می تواند در روشن تر شدن چشم انداز شما موثر باشد.

چندهکتار زمین، تقدیم شما !

اگر به شما چند هکتار زمین، چند میلیارد پول و یک مقدار امکانات و مصالح ساختمانی بدهند، با آن ها چه می کنید؟

برای یافتن بهترین پاسخ برای این پرسش از کجا شروع می کنید؟

به نظر می رسد برای این که بفهمید با این سرمایه عظیم چه باید بکنید، ابتدا باید به پرسشی مبنایی تر پاسخ دهید: «دنبال چه هستید؟» یا اصولاً «چه می خواهید؟»

پاسخ های متفاوت با این پرسش ها، مسیرهای متفاوتی را پیش روی شما ترسیم خواهد کرد. برای مثال ممکن است بگویید: «می خواهم کم ترین استرس بر من وارد شود».

در آن صورت، احتمالا پیشنهاد می شود که آن چند هکتار زمین و امکانات و مصالح را بفروشید و همه پول ها را در یک حساب بلند مدت بانکی گذاشته و سودش را ماه به ماه دریافت کنید!

چشم انداز شما وابسته به ارزش های شماست

پس انتخاب، تصمیم و عملکرد شما در مورد آن چند هکتار زمین و چند میلیارد پول و امکانات، بستگی دارد به این که «چه می خواهید؟» و «ارزش های شما چیست؟».

اکنون به این پرسش ها بیندیشید

«در سرزمین عمرتان و با سرمایه هاتان، چه می کنید؟»

«در سرزمین عمرتان و با سرمایه هاتان چه باید بکنید؟ چرا؟»

«شاخصی که به شما می گوید چه باید بکنید، چیست؟»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا