خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

ارتباط موثر چیست؟

شما از ارتباط موثر چه میدانید؟

  • چه تصویری از ارتباط موثر در ذهن دارید؟
  • با کلیدواژه های مدیریت و ارتباطات آشنا هستید؟
  • آیا در ارتباط گرفتن با دیگران نیاز به آموزش داریم؟
  • و آیا «ارتباط موثر» یک مهارت است؟
  • ضرورت ارتباط موثر چیست؟

در نوشتار پیش رو به شما ملاک هایی را معرفی می کنیم که به کمک آنها «ارتباط موثر» را بهتر از قبل درک کنید.

حتما شما هم این افراد را دیده اید …

به احتمال زیاد شما هم افرادی را می شناسید که در دانش و نظم فکری سرآمد هستند و بسیار باسوادند اما مهارت انتقال و ارتباط با دیگران خصوصا در کارهای گروهی را ندارند و از همین جهت نمی توانند نقش های اساسی را در جامعه ایفا کنند.

ضرورت ارتباط موثر اینجا مطرح می شود که: اگر نتوانیم خوب ارتباط بگیریم، جریان وجودی ما به رکود میرسد، بسیاری از دریافت های ما با مانع روبرو می شود و ما با چالش های جدی مواجه می شویم.

چه تصویری از ارتباط موثر در ذهن دارید؟

به تصویر ذهنی تان خوب فکر کنید. آیا شما ارتباط موثر را فقط در رفت و آمد و برخورد با با انسان ها می بینید؟

حال درباره این سوال تأمل کنید:

از لحظه ابتدایی هر روزتان که بیدار می شوید تا شب که مجدد می خوابید با چه چیزها و انسان هایی ارتباط می گیرید؟

به عبارت دیگرارتباطات شما در طول شبانه روز با چه چیزهایی است؟

فهرست خود را کامل کنید سپس مهم ترین آن را پیدا کنید.

مثال

به عنوان مثال، ما در طول یک روز با گوشی همراه، ساعت،در و دیوار خانه، لباس هایمان و … ارتباط داریم. بین ما و دیوارهای اتاق ارتباطی هست، بین ما و اندیشه مان ارتباطی هست و بین ما و لباسی که می پوشیم نیز ارتباطی وجود دارد.

نتیجه گیری

زمانی که ما میخواهیم در مورد «مدیریت ارتباطات» سخنی بگوییم باید محورها، مصادیق، مقاصد و موضوعات آن را مشخص کنیم. یعنی ارتباط موثر در جمیع ارتباطات روزانه ما با افراد، اشیا و … معنا میابد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا