خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

طرح سوال در زندگی چه کاربردهایی دارد؟

مهارت طرح سوال

به نظر شما فردی که مهارت طرح سوال را فرا گرفته باشد با دیگران چه تفاوت‌هایی خواهد داشت؟

در نوشتارهای قبل گفتیم که کلید تفکر، طرح سوال است. کسی که می‌خواهد فکر کند باید سوالی طرح کند و به آن پاسخ دهد.

نرم افزار پرسشگری

نرم افزار پرسشگری باعث می شود حس جستجوگری در شما فعال شود. اما حس پرسشگری چیست و چه تاثیری روی زندگی شما می گذارد؟

حس پرسشگری، جستجوگری یا همان کنجکاوی، نوعی اشتیاق است به یادگیری و فهم چیزهای جدید و نحوه کار کردن آنها.

کنجکاوی مفید است یا مضر؟

حس کنجکاوی میتواند برای شما در بردارنده نتایج مثبت یا منفی باشد.

در کنجکاوی مثبت شما حس کنجکاوی را در راستای هدف خودتان حفظ و مدیریت می کنید.

کنجکاوی منفی زمانی رخ می دهد که شما کنجکاوی خودتان را مدیریت نمی کنید و فقط آن را آزاد می کنید. به عنوان مثال گشتن در فضای مجازی بدون دنبال کردن یک هدف خاص از این دست کنجکاوی است.

ما روزانه زمان زیادی را جهت تخلیه این حس کنجکاوی از دست می دهیم. اما می توانیم این زمان را مدیریت کنیم به کمک مهارت مدیریت سوال.

مدیریت سوال

با طرح سوال ذهن شما به اصطلاح شخم می‌خورد و آماده بذرپاشی می‌شود. هرچقدر سوالات شما دقیق‌تر ومدیریت‌ شده تر باشد محصولی که دریافت می‌کنید منظم تر وهدفمندتر می‌شود. در نتیجه تمرکز شما بیشتر خواهد شد.

شما همانی می شوید که …

فراموش نکنید که شما تبدیل به همانی می شوید که پیوسته به آن می اندیشید. در اینجا اهمیت حس پرسشگری و مهارت مدیریت سوال مشخص می شود. چرا که کنجکاوی شما و پرسش هایی که مطرح و دنبال می کنید در نهایت تبدیل به اندیشه های شما می شود.

تمرین

به عنوان یک تمرین ساده به منظور تقویت مهارت طرح سوال در خودتان:

  • کتابی بردارید و هرچه می‌توانید طرح سوال کنید.(از جلد کتاب شروع کنید)
  • شروع به مطالعه کنید وهر صفحه که خواندید دوباره طرح سوال کنید
  • به میزان تمرکز خود درصد بدهید وتکرار کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا