خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

انواع سوال: سوالات «چیستی»

به نظر شما چند مدل سوال وجود دارد؟

سلام. همه ما از اهمیت تفکر در زندگی انسان با خبر هستیم. همانطور که میدانید تفکر با سوال آغاز می شود. به همین علت پرسش و پرسشگری نقش ویژه ای در زندگی ما میابد.

طرح سوال باعث می شود که تفکر شما جریان پیدا کند و شما دائم نقش یک کاوشگر را در زندگی خودتان داشته باشید.

با توجه به اهمیت سوال، در طی چند مقاله به انواع سوالات می پردازیم. راستی آیا شما میدانید ما چند نوع سوال داریم؟

ما مدل های مختلف سوال داریم اما به طور کلی می توانیم چهار مدل کلی پرسش را نام ببریم:

 • سوالات چیستی
 • سوالات چرایی
 • سوالات چگونگی
 • سوالات رابطه ای

در این نوشتار به دسته «سوالات چیستی» می پردازیم.

سوالات چیستی

چند ثانیه مکث کنید. چند سوال چیستی در مورد موضوعات مختلف از خودتان بپرسید. مانند:

 • سوالات چیستی یعنی چی؟
 • سوالات چیستی چه رویکردهایی دارد؟
 • چه زمانی باید سوالات چیستی را مطرح کنیم؟
 • سوالات چیستی چه کاربردهایی دارند؟
 • اصلا زمانی که می گوییم سوالات چیستی، در ذهن شما چه چیزی تداعی می شود؟
 • در چه جاهایی سوالات چیستی را مطرح می کنید؟ برای چی؟
 • و …

به عنوان مثال، سوال اولی که در بالا مطرح شد رویکرد کشف دارد اما سوال دوم رویکرد حساس سازی دارد. شما نیز چندین سوال در مورد سوالات چیستی مطرح کنید، سپس مشخص کنید که هر یک از این سوالات چه رویکردی دارند.

لحن سوال تعیین کننده است

نکته قابل توجه این است که لحن سوالی که شما مطرح می کنید در تعیین رویکرد آن سوال به شدت تعیین کننده است.

چرا این تمرین را انجام می دهیم؟

در این نوشته یک تمرین برای شناخت بیشتر سوالات چیستی مطرح گردید. انجام دادن این تمرین ذهن شما را بیش از پیش آماده استفاده از این سوالات می کند. در نتیجه در شرایط مقتضی پیش رو آماده استفاده کاربردی از این دسته سوال خواهید بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا