خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

انواع سوال: سوالات «چرایی»

سوال کلید تفکر است

سلام. همانطور که در نوشتارهای گذشته گفته شد، سوال کلید شروع تفکر است. به همین علت نقش سوالات را باید جدی بگیریم. برای اینکه بتوانیم هر چه بیشتر ابزار پرسشگری و سوال را بشناسیم و از آن بهره ببریم به بررسی انواع سوال می پردازیم.

در این نوشتار به دسته سوالات «چرایی» پرداخته ایم.

سوالات چرایی را تحلیل کنید

به این سوالات دقت کنید:

سوالات چرایی برای شما چه مفاهیمی را یادآوری می کند؟

شما سوالات چرایی را با چه رویکردهایی مطرح می کنید؟

کجاها «چرا» می گویید؟

چرا «چرا» می گویید؟

دقت کنید که طرح سوالات چرایی در شما چه احساسی را ایجاد می کند؟

به عنوان مثال به این پرسش دقت کنید: چرا این کار را کردی؟

اگر تاکید پرسش روی «این کار» باشد چه احساسی در شما ایجاد می شود؟ حالا اگر تاکید آن را روی «چرا» بگذارید چه احساسی را در شما ایجاد می کند؟

حالا این سوال ها را بخوانید و دقت کنید هر کدام از آنها چه احساسی را در شما ایجاد می کند:

چرا این کار را به تو گفت؟

چرا این کار اینقدر سخت است؟

چرا من خودم نفهمیدم باید این کار را انجام دهم؟

نتیجه گیری

اما علت پرسیدن سوالات بالا چه بود؟ هر کدام از این سوالات، رفتارها و احساسات مختلفی را تولید می کنند. برخی از این احساسات می توانند ناظر به کشف، توبیخ، علت یابی، فرار و یا … باشند.

البته یک نکته قابل توجه وجود دارد که احتمالا شما در حین خواندن سوالات متوجه آن شده اید: در هر کدام از سوالات بالا، نوع واژه، لحن، تاکید و تُن صدا در احساس و رفتاری که تولید می شود به شدت موثر است.

تمرین

در مواقع مختلف در زندگی خودتان سوالات چرایی را به صورت آگاهانه و متناسب با شرایط مطرح کنید و سپس احساس بعدی را که در ذهنتان تداعی می شود به خاطر بسپارید. این تمرین به شما کمک می کند تا قدرت طرح سوال را به خوبی احساس کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا