خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم
آیا من بهترین هدف را انتخاب کرده ام؟

آیا من بهترین هدف را انتخاب کرده ام؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در بحث نظم فکری، نخستین قدم، مشخص کردن هدف بود. یعنی مقدمه و پایه اصلی دست یافتن به نظم فکری، گذشتن از مرحله هدف است. با توجه به اهمیت این بخش، احتمال دارد برای شما این پرسش مطرح شود که هدفی که شما برای خودتان انتخاب کرده اید مناسب ترین هدف برای شما هست؟

اصلا چطور و به کمک چه معیارهایی می توانیم متوجه شویم که هدفی که برای خودمان برگزیده ایم، متناسب ترین هدف برای ماست؟

هدف دو رویکرد دارد!

لازم به توجه است که هدف دو تا رویکرد دارد. یک رویکردش ناظر به قالب هدف و عنوان هدف است. یک رویکردش مربوط به اجزا و ویژگی های هدف است.

به نظر شما، بهتر است ما بیشتر به کدام یک از این رویکرد بیشتر بپردازیم؟ به نظر شما ما باید بیشتر به ویژگی های هدف بپردازیم یا به قالب هدف یا عنوان هدف؟ کدام یک بیشتر در دستیابی ما به نظم فکری موثر است؟ بهتر است بیشتر به ویژگی های هدف بپردازیم.

ویژگی های هدف

این ویژگی ها ممکن است ویژگی های روانی باشد، ویژگی های نفسانی باشد، ویژگی های عاطفی باشد، ویژگی های مثلاً فرض کنید فکری باشد، ویژگی های روحی باشد و الی آخر….

ویژگی های هدف می شود همان بسترها. یعنی چه؟ مثلا فرض کنید شما می خواهید یک معلم بشوید و می دانید که می خواهید به چه نقطه و نتیجه ای برسید. و همینگونه سعی می کنید ویژگی های هدف خودتان را هر چه بیشتر مشخص کنید.

بنابراین

بنابراین به این نتیجه رسیدیم که ویژگی ها مهمتر است. آن چیزی که ما بیشتر تأکید می کنیم در بحث نظم فکری، ویژگی های هدف است. اگر بخواهیم راجع به خود هدف بحث کنیم، طولانی می شود. اما آن نکته ای که لازمه  بحث ماست، ویژگی هاست. ویژگی ها  هم وسواس نمی خواهد! شما به راحتی می توانید بگویید که ویژگی های این هدف چی می تواند باشد.

در نتیجه در بررسی اینکه هدفی که برای خودتان انتخاب کرده اید مناسب شما هست یا خیر، به کمک بررسی ویژگی های هدف، مطابق آنچه در بالا گفته شده، کار شما بسیار آسان خواهد شد.

اسکرول به بالا