خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم
آینده در لحظه

آینده در لحظه های اکنون شکل می گیرد

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش بینی 5 سال آینده شما

بزرگ‌ترین کمکی که می‌شود به آدم‌ها کرد این است که کاری کنیم آن‌ها خودشان از درون بجوشند. آن‌ها که از درون نجوشیده‌اند از بیرون پر خواهند شد و آن‌هایی که از بیرون پر شوند، از درون هم خالی می‌شوند.

به عنوان مثال: آیا این نحوۀ درس خواندن شما، شما را موفق می‌کند؟ آیا این مدل راه رفتن اقتضای شما را برطرف می‌کند؟ آیا این مدل خوابیدن شما را موفق می‌کند؟ آیا این مدل بیدار شدن شما را موفق می‌کند؟ آیا این نماز شما را به جایی می‌رساند؟

پس مواردی را انتخاب کنید. احتمالات مختلف ادامۀ آن رفتار را بررسی کنید. انسان می‌تواند دائماً تغییر کند. ولی اگر قرار باشد تغییر نکند و همین‌ گونه ادامه بدهد به کجا می‌رسد؟ حتما شما هم تاکنون مشاهده کرده اید که استادها تشخیص می‌دهند که این دانشجو 5 سال دیگر چه آدمی است. مثلاً شما می‌روید کلاس خوش‌نویسی، از نحوۀ قلم به دست گرفتن و نوع تمریناتتان، استاد خوش‌نویسی می‌تواند 5 سال آیندۀ شما را پیش‌بینی کند. چون اشراف دارد.

رمز موفقیت دیدن آینده است!

یکی از رموز موفقیت دیدن آینده در الان است. کسانی که آینده را الان حس می‌کنند اکنونشان تغییر می‌کند. چون می‌خواهند آینده را تغییر دهند. ما خیلی دوست داریم آینده‌مان را تغییر دهیم. خیلی دوست داریم سرنوشتمان مثبت باشد. سرنوشت ما مثبت باشد یعنی چه؟ یعنی آینده را تغییر دهیم دیگر.

خب آینده را چطور تغییر دهیم؟ باید آینده را به زمان حال برگردانیم. یعنی آینده را در زمان حال ببینیم. این‌جوری می‌شود تغییر در سرنوشت ایجاد کرد. اگر همین یک نکته را بفهمیم داستان تمام است! کسانی که آینده را در دل لحظه‌ها حس می‌کنند، جور دیگری زندگی می‌کنند.

تمرین

یکی از فعالیت های روزانه خودتان را انتخاب کنید (مثلا ساعت بیدار شدنتان از خواب) و حدس بزنید که اگر همین‌طور ادامه پیدا کند به کجا می‌رسد؟

آینده در لحظه ها شکل می گیرد آینده برآیند بازتاب‌های لحظه‌هاست. آینده از لحظه‌ها شکل می‌گیرد. آینده را جدا نکنید از لحظه. یکی از بی‌نظمی‌ها همین است. گسست ایجاد می‌شود. کسانی که آینده را جدا می‌کنند از لحظه‌های خودشان در حقیقت آینده را از خودشان جدا می‌کنند. از لحظه‌شان جدا می‌کنند، از همه چیز جدا می‌کنند بعد می‌خواهند بهش برسند. خب چه طور می‌خواهید به آینده مطلوب برسید زمانی که آینده را رها کرده اید؟ وقتی آینده را قیچی کردید دیگر مال شما نیست. آینده را باید بسازید. این هدف است.

اسکرول به بالا