گعده قدر ۶ جمعه 17 اردیبهشت 1400

در شرایطی که بخاطر محدودیت های کرونایی امکان جلسات حضوری کمتر شده، اما جلسات بحث و یادگیری قطع نمیشه و همچنان آبیاری ریشه‌ها ادامه داره

گعده قدر ۶ جمعه 17 اردیبهشت 1400 Read More »