خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

نظرسنجی

بهترین موضوع این ماه مقالات ما که برای شما مفید بود چیست؟

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

ایمیل

اسکرول به بالا