خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

کوثر

به کوثر خودتان خوش‌آمدید

تکمیل این فرم برای ثبت نام اولیه در این طرح، الزامی است.
بدیهی است کسانی در پروسه ثبت نام قرار می گیرند که این فرم را تکمیل کرده باشند.
این فرم به صورت کاملا محرمانه بوده و فقط توسط مسئول طرح خوانده می شود.
والدین محترم لطفا مخشصات فرزندتان را به صورت کاملا دقیق با توجه به موارد خواسته شده تکمیل نمایید.
نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره تلفن پدر
شماره تلفن مادر
شماره تلفن دانش آموز
شماره تلفن منزل
اسکرول به بالا