خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم
تمرین‌هایی برای تفکر

7_تمرین‌هایی برای تفکر

سلام. در هفته‌های گذشته، دربارۀ ضرورت تفکر و نقش آن در زندگی و همچنین شیوه‌های آن مباحثی را مطرح کردیم. خوانندگان محترمی که مباحث را پیگیری می‌کنند، دفترچۀ یادداشتی ویژۀ تمرین‌های تفکر تهیه کرده‌اند و تاکنون تعداد زیادی از نکته‌ها و تمرینات را در آن نوشته‌اند.

در این قسمت، برای یادآوری و تذکری بسیار مهم، توجه شما را به چند نکته جلب می‌کنم:

۱. یکی از تفاوت‌های اساسی حیوان و انسان در این است که تصمیم‌ها و اقدام‌های مختلف انسان براساس شناخت و انتخاب صورت می‌گیرد؛ اما در حیوانات براساس غریزه‌های طبیعی؛

۲. به‌طورکلی، انسان کسی است که از سطح عادت‌ها و غریزه‌ها بالاتر آمده است و درحد شناخت و وظیفه و انتخاب زندگی می‌کند و تفکر انسان زمینه‌ساز شناخت و انتخاب اوست؛

۳. انسان‌ها به‌اندازه‌ای که فکر می‌کنند و به شناخت می‌رسند و با انتخاب تصمیم می‌گیرند، به مرتبۀ وجودی انسانی خود نزدیک‌ترند؛

۴. اگر خودمان تصمیم نگیریم، برایمان تصمیم می‌گیرند و اگر خودمان طرحی نداشته باشیم، در طرح دیگران قرار می‌گیریم یا ممکن است با برخوردهای واکنشی و عکس‌العملی و مبتنی‌بر عادت و غریزه و هوس و… کاری را انجام دهیم و تصمیمی بگیریم که اصلاً باعث رشد و پویایی و حرکت ما نشود؛

۵. تفکر صحیح باعث اثرگذاری جدی در لحظه‌های زندگی ما می‌شود؛

و حالا چند سؤال یک‌دقیقه‌ای که نکات فوق را تحقق بخشد:

۱. امروز چه تصمیم‌های جدیدی بگیرم که فقط همین امروزم را به بهترین روز زندگی‌ام تبدیل کند؟

۲. چگونه از فرصت‌های امروز بهترین بهره‌برداری را بکنم؟

۳. در انتقال پیام و درخواست و جملات خودم، از کدام کلمات استفاده کنم که بهترین پیام را منتقل کند؟

ان‌شاءالله، در هفته‌های آینده، نمونه‌های بیشتری را باهم بررسی می‌کنیم.

روزنامۀ خراسان، یکشنبه، ۵اردیبهشت۱۳۸۹، شمارۀ انتشار: ۱۷۵۳۳

اسکرول به بالا