خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

یادداشت ها

پنج سبک فکری مورد نیاز جوان انقلابی

مدیریت تفکر اگر جوانان انقلابی ما بخواهند وارد بحث مدیریت تفکر بشوند حداقل باید این پنج سبک فکری را بیاموزند و به کار بگیرند: تفکر خلاق تفکر نقاد تفکر منطقی […]

پنج سبک فکری مورد نیاز جوان انقلابی Read More »

چه عاملی باعث می شود تصمیمات جدی تری بگیریم؟

تصمیم چیست؟ جدی نبودن در عمل به تصمیماتی که می گیریم یکی از مشکلات رایج میان تمام مردم دنیاست. اما همه گیر بودن این مشکل دلیل بر راه حل نداشتن

چه عاملی باعث می شود تصمیمات جدی تری بگیریم؟ Read More »

اسکرول به بالا