معنای قدر و شب قدر

قدر به چه معناست؟ همه ما شنیده ایم که شب قدر برتر از هزار ماه است، یعنی چیزی در حدود 83 سال، معادل عمر یک انسان! اما آیا شما می […]

معنای قدر و شب قدر Read More »