خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

گعده

گعده 1 خرداد،چقدر در زندگی ما تفکر جاریست؟!

چرا بیشتر مردم اهل تفکر نیستند؟
آیا استعمار فکری باعث برچیده شدن تفکر از زندگی مردم شده است؟
رمز موفقیت متفکرین بزرگ تاریخ که در قله قرارگرفتند چیست؟چگونه ما میتوانیم به آن قله ها برسیم؟اصلا آیا میتوانیم؟

گعده 1 خرداد،چقدر در زندگی ما تفکر جاریست؟! Read More »

اسکرول به بالا