خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

ارتباط با ما

نام
شماره همراه
ایمیل
موضوع
پیام

اسکرول به بالا