خدایا؛ برای تو حرکت می‌کنیم؛ تمام سعی خود را به کار می‌گیریم؛ هدفمند و پرشور گام برمی‌داریم؛ و فردا را به تو می‌سپاریم

چرا باید تغییر کنیم؟

چرا تغییر کنم؟

سوال اصلی این نیست که چرا باید تغییر کنیم!

بسیاری از افراد به بیان های مختلف این پرسش را مطرح می کنند که چرا باید تغییر کنند. اما به نظر می‌رسد یک سؤال مهم تر وجود دارد که باید ابتدا به آن پاسخ داد:

چرا تغییر نکنیم؟!

آن پرسش مهم تر این است که چرا تغییر نکنیم؟ شما به من بگویید چرا نباید تغییر کنیم تا من به شما بگویم که چرا باید تغییر بکنیم!

تغییر یعنی حرکت، رشد، توسعه، پیشرفت، سعادت، خوشبتختی، موفقیت و …

واقعا چرا حرکت نکنیم؟ چه دلیل و حجتی برای حرکت نکردن ها و رشد نکردن هایمان داریم؟ چقدر میتوانیم از این حجت ها دفاع کنیم؟

یکی از رازهای خفن موفقیت!

باید حواسمان باشد که برای موفقیت یک راز بسیار مهم و بسیار جدی و خیلی خفن وجود دارد و آن راز هم این است که:

در موفقیت هیچ رازی در کار نیست!

این رازی است که بسیاری از اساتید و مدرسین موفقیت به شما نمی‌گویند. و ندانستن همین راز موجب رکود ما می شود. میدانید چرا؟

وقتی ما فکر می کنیم که موفقیت یک راز بزرگ دارد، برای تغییر اقدام نمی کنیم و منتظر پیدا کردن یک راهکار ویژه یا یک آمپول برای موفقیت می مانیم.

راز عدم موفقیت چیست؟

دانش آموزی که 9ماه زمان داشته است و بعد از 9 ماه در درس خود 20 میگیرد، هنری نکرده است و وظیفه اش را انجام داده است. آن دانش آموزی هنر کرده است که در این همه مدت و با این همه استعداد و امکانات بدون هیچ دلیل و حجتی، نمره کمی گرفته است! با این دانش آموز باید مصاحبه کرد که راز شما در این گونه نتیجه گرفتن چیست؟

احتمالا راز نتیجه منفی نفر دوم، همین اقدام نکردن است. احتمالا او هم منتظر یک شرایط ویژه و یک راهکار ویژه برای شروع کردن مطالعه بوده است.

شما در زندگی خودتان شبیه کدام یک عمل می کنید؟ دانش آموز اول یا دانش آموز دوم؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اسکرول به بالا